قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

رفع ابهام از نحوه محاسبه جرایم موضوع مواد ۳۵ و ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده

رفع ابهام از نحوه محاسبه جرایم موضوع مواد 35 و 36 قانون مالیات بر ارزش افزوده

وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان امور مالیاتی کشور
رئیس کل
شماره: ۲۷ /۲۰۰/۱۴۰۲
تاریخ: ١۴٠٢/١٢/٢٨
پیوست: …

بسمه تعالی
بخشنامه

۲۷      ۱۴۰۲                    مواد (۳۵) و (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰                    الف

مخاطبان/ ذینفعان: ادارات کل امور مالیاتی
موضوع: رفع ابهام از نحوه محاسبه جرائم موضوع مواد (۳۵) و (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰

به منظور ایجاد وحدت رویه در محاسبه جرائم موضوع مواد (۳۵) و (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مقرر می دارد؛

۱) مطابق بند (ب) ماده (۳۶) قانون فوق الذکر، ماخذ محاسبه جرائم بند یاد شده، صرفاً مالیات و عوارض پرداخت نشده مربوط به موارد مندرج در این بند شامل «کتمان معامله، بیش اظهاری مالیات و عوارض خرید یا کم اظهاری مالیات و عوارض فروش، ثبت معامله خود به نام غیر یا معامله غیر به نام خود، استناد به اسناد صوری و هر عمل دیگری که به کم اظهاری مالیات یا استرداد غیر واقعی منجر شود» می باشد.
۲) در خصوص مؤدیان، مادامی که طبق قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و اصلاحات و الحاقات بعدی آن مکلف به اجرای مقررات مربوطه نگردیده اند، ادارات امور مالیاتی چنانچه انجام تخلفات بند (ب) ماده (۳۶) قانون پیش گفته را احراز و به صورت مکتوب به اطلاع مؤدی نرسانده باشند، مجاز به اخذ جریمه تکرار تخلف موضوع بند یاد شده نخواهند بود و در خصوص مؤدیان پس از الزام به انجام تکالیف مقرر در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، اخذ جریمه بند فوق الذکر می بایست با رعایت ترتیبات مقرر در
ماده (۹) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان انجام پذیرد.
۳) ملاک تعیین جرائم موضوع بند (ب) ماده (۳۶) قانون مورد اشاره بر مبنای مندرجات اظهارنامه تسلیمی در موعد مقرر قانونی یا اطلاعات سامانه مؤدیان (حسب مورد) می باشد؛ لذا در صورت اعمال جریمه بند (الف) ماده مذکور، اخذ جرائم موضوع بند (ب) این ماده (موارد مرتبط با اطلاعات اظهار شده یا ثبت شده در سامانه مؤدیان) بصورت همزمان موضوعیت ندارد، لیکن مشمولیت مؤدی بابت جریمه بند (الف) ماده (۳۶) قانون صدرالاشاره، مانع از تعلق جریمه مواردی در بند (ب) ماده یاد شده که ارتباطی با اطلاعات اظهار شده یا ثبت شده در سامانه مؤدیان ندارد، شامل ثبت معامله خود به نام غیر و یا معامله غیر به نام خود و استناد به اسناد صوری، در صورت احراز نخواهد بود.
۴) با توجه به قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، جریمه ماده (۳۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ در خصوص مؤدیان نظام مالیاتی پس از استقرار سامانه مؤدیان موضوعیت ندارد.

 

سید محمدهادی سبحانیان

دانلود PDF بخشنامه

متن کامل بخشنامه در فایل PDF
دانلود فایل PDF

حجم فایل : 777.17 کیلو بایت

اشتراک گذاری   
0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع دهید
guest

0 Comments
مشاهده همه نظرات

آدرس ایمیلت رو وارد کن!

با وارد کردن آدرس ایمیلت در کادر زیر می تونی هر روز ساعت 6 صبح ، بخشنامه های روز گذشته رو در ایمیلت داشته باشی.