مهمترین بخشنامه ها

Card image
قانون مالیات های مستقیم

مشمولیت ماده ۱۳۲ شهرکهای صنعتی اشتهارد

رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران شماره: ۹۹۴٠٢ /ت ۶۱۴۴۳هـ تاریخ: ۱۴۰۲/۶/۶ بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت صنعت، معدن و تجارت – وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور – سازمان حفاظت محیط زیست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی هیئت وزیران […]

avatar
مینا قجر

آدرس ایمیلت رو وارد کن!

با وارد کردن آدرس ایمیلت در کادر زیر می تونی هر روز ساعت 6 صبح ، بخشنامه های روز گذشته رو در ایمیلت داشته باشی.