قانون بیمه و تامین اجتماعی

قانون بیمه و تامین اجتماعی

نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی

سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل شماره: ۱۰۰۰/۱۴۰۳/۶۲۷ تاریخ: ۱-/۱۴۰۳/۲ پیوست: … بسمه تعالی  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «بخشنامه » حوزه: بیمه ای موضوع: قانون نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی معاون محترم … مدیر کل محترم ستادی… مدیر کل محترم تامین اجتماعی استان… با سلام و صلوات […]

avatar
مینا قجر
Card image
قانون بیمه و تامین اجتماعی

مشمولیت بیمه ای پایه سنوات و حق تاهل

سازمان تامین اجتماعی اداره کل استان خراسان رضوی تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ شماره: ۸۰۰/۱۴۰۳/۴۶۸ پیوست: ندارد ارجحیت: عادی بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی   ریاست محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی ریاست محترم اتاق اصناف مشهد ریاست محترم خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ریاست محترم اتاق تعاون استان خراسان […]

avatar
مینا قجر
Card image
قانون بیمه و تامین اجتماعی

دستورالعمل دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال ۱۴۰۳

سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل شماره: ۱۰۰۰/۱۴۰۳/۱۱۵ تاریخ: ١۴٠٣/٠١/٠٨ پیوست: … بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی   «بخشنامه» حوزه: معاونت بیمه ای موضوع: دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال ۱۴۰۳ معاونین محترم مدیران مستقل ستادی مدیران کل تأمین اجتماعی استان مدیران درمان تامین اجتماعی استان مدیران عامل شرکت ها و موسسات […]

avatar
مینا قجر
Card image
قانون بیمه و تامین اجتماعی

ابلاغ بخشنامه مزد ۱۴۰۳ و دستورالعمل ها

بسمه تعالی شماره: ۲۷۶۷۱۶ تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ پیوست: … جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزیر «بخشنامه» شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت ، کارفرمایان و کارگران ) در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۳، در اجرای ماده (۴۱) قانون کار […]

avatar
مینا قجر

آدرس ایمیلت رو وارد کن!

با وارد کردن آدرس ایمیلت در کادر زیر می تونی هر روز ساعت 6 صبح ، بخشنامه های روز گذشته رو در ایمیلت داشته باشی.