قانون مالیات بر ارزش افزوده

رفع ابهام جرائم قانون ارزش افزوده

رفع ابهام جرائم قانون ارزش افزوده

وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان امور مالیاتی کشور
معاونت در آمدهای مالیاتی
شماره: ۲۳۰/۷۵۲۱۲/د
تاریخ: ١۴٠٢/١٠/٢٧
پیوست: ندارد

بسمه تعالی

جناب آقای مسعود مصلحی
مدیرکل محترم امورمالیاتی مودیان بزرگ

با سلام
بازگشت به نامه های منتهی به شماره ۲۵۱/۱۸۶۳۱/د مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ در خصوص جرائم موضوع ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ تا زمان استقرار سامانه مودیان ، نظر این معاونت را به شرح زیر اعلام می دارد:

الف: در خصوص ابهامات بند (الف) ماده (۳۶) قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده:

۱- در مواردی که مودیان مشمول تسلیم اظهارنامه اظهار نامه خود را در مهلت تعیین شده در بخشنامه های صادره ارسال نمایند با عنایت به عدم ارسال اظهارنامه در موعد مقرر قانونی، مشمول جریمه بند (الف) ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده می شوند. لیکن نظر به اینکه حسب بخشنامه های صادره در صورت تسلیم اظهارنامه در مهلت تعیین شده، ادارات امور مالیاتی موظف اند امکان برخورداری صد در صد (۱۰۰) بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره های مزبور را در صورت درخواست برای مؤدیان فراهم نمایند، می بایست حسب مفاد بخشنامه های مزبور از جمله بخشنامه های ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۳۹ – ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ و ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ اقدام شود. این موضوع در بند (۴) بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۱۵۱۰/د مورخ ۱۴۰۲/۷/۳۰ مد نظر قرار گرفته است.

۲- با رعایت بند (۱) فوق، آن بخش از مالیات و عوارض پرداخت شده در موعد مقرر ماده (۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده (حداکثر تا یک ماه پس از پایان هر دوره) در محاسبه جریمه موضوع بند الف ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده منظور نخواهد شد.

۳- در محاسبه جریمه عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر قانونی ، کل مالیات و عوارض متعلقه پس از کسر مالیات و عوارض پرداختی در موعد مقرر ماده (۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده (حداکثر تا یک ماه پس از پایان هر دوره) مبنای محاسبه جریمه خواهد بود.
شایان ذکر است آن بخش از جریمه که ناشی از ما به التفاوت مالیات و عوارض تشخیصی و ابرازی مودی می باشد، مشمول بند (۴) بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۱۵۱۰/ د مورخ ۱۴۰۲/۷/۳۰ ، نمی باشد.

ب:در خصوص ابهامات بند (ب) ماده(۳۶) قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده:

۱- بنا به صراحت بند (ب) ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مأخذ محاسبه جریمه موضوع این بند ، مانده مالیات و عوارض پرداخت نشده تا موعد مقرر ماده (۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده (حداکثر تا یک ماه پس از پایان هر دوره) می باشد. بنابراین مالیات و عوارض پرداختی تا موعد مقرر مذکور در محاسبه جرایم موضوع این بند منظور نخواهد شد.

۲- در صورتی که مودی در موعد مقرر قانونی نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده اقدام نموده باشد، مشمول جریمه موضوع بند الف ماده ۳۶ نخواهد بود .همچنین در مواردی که مودی نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیات و عوارض ارزش افزوده تا موعد مقرر اقدام نموده باشد در موارد مذکور در بند (ب) ماده مذکور (کتمان معامله، بیش اظهاری مالیات و عوارض خرید یا کم اظهاری مالیات و عوارض فروش ثبت معامله خود به نام غیر یا معامله غیر به نام خود، استناد به اسناد صوری و هر عمل دیگری که به کم اظهاری مالیات یا استرداد غیر واقعی منجر شود)، مأخذ محاسبه جریمه موضوع این بند ، مانده مالیات و عوارض پرداخت نشده تا موعد مقرر ماده(۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده (حداکثر تا یک ماه پس از پایان هر دوره) می باشد. لذا تسلیم اظهارنامه الحاقی و
پرداخت مالیات و عوارض خارج از مهلت مقرر در ماده (۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده مانع تعلق جریمه موضوع بند (ب) ماده ۳۶ نمی باشد.
۳- ملاک تعیین موارد تخلف موضوع بند (ب) ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، برمبنای مندرجات اظهار نامه تسلیمی مودی در موعد مقرر قانونی می باشد.
مزید اطلاع جریمه موضوع بند الف ماده ۳۶ برای موارد عدم تسلیم اظهارنامه و جریمه موضوع بند (ب) این ماده برای موارد تخلف مذکور در این بند در موارد تسلیم اظهارنامه می باشد.

محمد تقی پاکدامن
معاون در آمدهای مالیاتی

دانلود PDF بخشنامه

متن کامل بخشنامه در فایل PDF
دانلود فایل PDF

حجم فایل : 907.03 کیلو بایت

اشتراک گذاری   
0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع دهید
guest

0 Comments
مشاهده همه نظرات

آدرس ایمیلت رو وارد کن!

با وارد کردن آدرس ایمیلت در کادر زیر می تونی هر روز ساعت 6 صبح ، بخشنامه های روز گذشته رو در ایمیلت داشته باشی.