قانون بیمه و تامین اجتماعی

نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی

نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی

سازمان تامین اجتماعی
مدیر عامل
شماره: ۱۰۰۰/۱۴۰۳/۶۲۷
تاریخ: ۱-/۱۴۰۳/۲
پیوست: …

بسمه تعالی 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

«بخشنامه »

حوزه: بیمه ای
موضوع: قانون نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی

معاون محترم …
مدیر کل محترم ستادی…
مدیر کل محترم تامین اجتماعی استان…

با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)

به موجب قانون نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه ای اشخاص مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۱ مجلس محترم شورای اسلامی و آئین نامه اجرائی قانون مذکور مصوب ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ هیأت محترم وزیران، قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۶۵/۳/۲۷ و ماده ۱ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب ۶۶/۱۰/۲۷ مجلس شورای اسلامی منسوخ و تغییراتی در نحوه نقل و انتقال سوابق بین صندوق های بازنشستگی ایجاد گردید. برهمین اساس ضمن اینکه امکان نقل و انتقال
سوابق بین صندوق های بازنشستگی پس از به روز رسانی حق بیمه مربوطه از سوی صندوق مبدأ و پرداخت ما به التفاوت متعلقه از سوی متقاضی فراهم می باشد. چنانچه این افراد تمایل به انتقال سوابق خود نداشته باشند، در صورت احراز شرایط مقرر، می توانند از مستمری استحقاقی مربوطه متناسب با سنوات بیمه پردازی در هر صندوق بهره مند گردند، که بخشنامه مرتبط با این موضوع ( مستمری جمع) پس از رفع برخی ابهامات متعاقباً ارسال خواهد شد.
به منظور متمرکز نمودن کلیه ضوابط مربوط به چگونگی نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی از سایر صندوقها به سازمان و بالعکس، توجه واحدهای اجرایی را به رعایت دقیق مفاد این بخشنامه جلب می نماید:
قوانین و مقررات مرتبط:
– قانون نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه ای اشخاص مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۱ مجلس شورای اسلامی.
– آئین نامه اجرائی قانون نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه ای اشخاص مصوب ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ هیات محترم وزیران.
– قانون نحوه تاثیر سوابق منتقله سازمان تامین اجتماعی برای استفاده از مزایای مقرر در قانون تامین اجتماعی مصوب ۸۰/۲/۹ و قانون استفساریه قانون مذکور مصوب ۸۳/۱۱/۷ مجلس شورای اسلامی.

تعاریف:
بیمه شده: شخصی است که در چارچوب قوانین و مقررات مورد عمل هر یک از صندوق های بازنشستگی، مشترک صندوق محسوب می شود و با پرداخت حق بیمه، امکان بهره مندی از حقوق و مزایای قانونی را دارد.
سوابق بیمه ای: مدت زمانی که بیمه شده، مشترک هر یک از صندوق های بازنشستگی بوده و طبق مقررات صندوق مربوط حق بیمه پرداخت نموده است.
حق بیمه: وجوهی که تحت عنوان حق بیمه و یا کسور بازنشستگی یا عناوین مشابه، حسب مورد توسط بیمه شده یا کارفرما بابت عضویت بیمه شده به صندوق بازنشستگی ذیربط پرداخت شده است.
صندوق مبدأ: صندوق بازنشستگی است که بیمه شده سابقاً به موجب قوانین و مقررات مربوط، مشترک آن صندوق بوده است.
صندوق مقصد: صندوق بازنشستگی است که بیمه شده در زمان ارائه درخواست، مشترک فعال آن محسوب شده و قصد دارد سوابق بیمه ای خود را از صندوق مبدأ به این صندوق منتقل نماید.
مابه التفاوت: تفاوت مبلغ قابل پرداخت توسط بیمه شده بابت حق بیمه سنوات قابل انتقال به صندوق مقصد، پس از کسر مبالغ حق بیمه به روز رسانی شده.

بخش اول: چگونگی انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی از سایر صندوق ها به سازمان تامین اجتماعی
(سازمان تامین اجتماعی به عنوان صندوق مقصد)

مشمولین:
۱ – کلیه بیمه شدگان و مستمری بگیران (اعم از بازنشسته، از کارافتاده کلی و بازمانده واجد شرایط) که به علت انتقال، استعفاء، بازخرید خدمت ،اخراج، انفصال دائم و همچنین تغییرات ساختاری ناشی از ادغام، انحلال و واگذاری ها، رابطه استخدامی آنان با کارفرمای متبوع قطع و به تبع آن از عضویت و شمول صندوق بازنشستگی مربوطه خارج و مشترک سازمان تامین اجتماعی شده یا بشوند.
لازم به توضیح است در مواردی که متقاضیان قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن آئین نامه قانون صدر الذکر (۱۴۰۲/۱۲/۱۹) درخواست انتقال کسور بازنشستگی سوابق گذشته خود را به واحدهای اجرائی ارائه نموده اند، می بایست حسب ضوابط و مقررات تعیین شده در بخشنامه تلخیص شده شماره ۱۵ امور فنی بیمه شدگان اقدام شود. بدیهی است در خصوص تقاضاهای ارائه شده پس از تاریخ مذکور، شعب مکلفند مطابق مفاد این بخشنامه اقدام نمایند.

تذکر: منظور از بازماندگان در بند فوق، بازماندگان آن دسته از بیمه شدگانی می باشند که متعاقب قطع رابطه استخدامی با دستگاه متبوع و خروج از عضویت صندوق قبلی، در زمان حیات بیمه پرداز سازمان تامین اجتماعی گردیده اند.

دانلود PDF بخشنامه

متن کامل بخشنامه در فایل PDF
دانلود فایل PDF

حجم فایل : 6540 کیلو بایت

اشتراک گذاری   
0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع دهید
guest

0 Comments
مشاهده همه نظرات

آدرس ایمیلت رو وارد کن!

با وارد کردن آدرس ایمیلت در کادر زیر می تونی هر روز ساعت 6 صبح ، بخشنامه های روز گذشته رو در ایمیلت داشته باشی.