قانون مالیات های مستقیم

ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی

ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی

وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان امور مالیاتی کشور
رئیس کل
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۴
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۶
پیوست:…

دستورالعمل

    ۵۱۴       ۱۴۰۲                 ابلاغ الکترونیکی ( تبصره (۱) ماده (۲۱۹)                        م

مخاطبان/ذینفعان : ادارات کل امور مالیاتی
موضوع: ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی

پیرو دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ و اصلاحیه های بعدی آن منتهی به اصلاحیه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۱ مورخ
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ و با هدف تکریم مودیان، ارائه مطلوبتر خدمات فناورانه و در راستای مفاد تبصره (۱) ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم بند (ج) ماده (۶۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون تجارت الکترونیک، متن ذیل جایگزین مفاد ماده (۲) دستورالعمل مذکور می گردد:
ماده (۲): ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی
۱- تمامی مؤدیانی که با تسلیم درخواست خود مبنی بر برخورداری از خدمات الکترونیک مالیاتی، توافق نموده اند که بارگذاری اوراق در حساب کاربری به عنوان ابلاغ به شخص مودی محسوب شود، مشمول خدمات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی می باشند. سازمان موظف است اوراق مالیاتی این مؤدیان را در حساب کاربری آنان، بارگذاری و طی ده روز از تاریخ بارگذاری، سه پیامک اطلاع رسانی به شماره ای که توسط مودی در حساب کاربری خود اعلام شده است، ارسال نماید. برای این دسته از مودیان، روز یازدهم پس از تاریخ بارگذاری اوراق در حساب کاربری آنان یا تاریخ رویت برگه توسط مودی، هر کدام که مقدم باشد، تاریخ ابلاغ به شخص مودی محسوب و در اوراق مالیاتی منعکس می شود.
۲- سازمان می تواند در مورد مودیانی که درخواست موضوع بند (۱) این ماده را تکمیل نکرده اند نیز در صورت دسترسی به شماره ای که تعلق آن به مودی، احراز شده باشد، جهت ابلاغ اوراق مالیاتی از شیوه الکترونیکی استفاده نمایند. در مورد این دسته از مودیان نیز اوراق مالیاتی در حساب کاربری آنان بارگذاری و طی ده روز از تاریخ بارگذاری، سه پیامک اطلاع رسانی به شماره مذکور، ارسال می گردد. چنانچه مودی ظرف این مدت، اوراق را رویت نماید، تاریخ رویت برگه توسط مودی، به عنوان تاریخ ابلاغ به شخص مودی محسوب می شود. در غیر این صورت، روز یازدهم پس از تاریخ بارگذاری اوراق در حساب کاربری آنان به عنوان تاریخ ابلاغ قانونی موضوع تبصره (۱) ماده (۲۰۳) قانون مالیاتهای مستقیم به شمار خواهد آمد.
۳- هرگونه اعتراض مودی، وفق ترتیبات ماده (۵) این دستورالعمل، قابل رسیدگی خواهد بود.

 

سید محمدهادی سبحانیان

دانلود PDF بخشنامه

متن کامل بخشنامه در فایل PDF
دانلود فایل PDF

حجم فایل : 2002 کیلو بایت

اشتراک گذاری   
0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع دهید
guest

0 Comments
مشاهده همه نظرات

آدرس ایمیلت رو وارد کن!

با وارد کردن آدرس ایمیلت در کادر زیر می تونی هر روز ساعت 6 صبح ، بخشنامه های روز گذشته رو در ایمیلت داشته باشی.