قانون مالیات های مستقیم

نحوه تشکیل جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی

نحوه تشکیل جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی

وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز دادرسی مالیاتی
شماره: ۲۱۴/۴۶۲۶۰/د
تاریخ: ١۴٠٢/٠٧/١٠
پیوست: ندارد

بسمه تعالی

مدیران / سرپرستان محترم دادرسی مالیاتی

با سلام و احترام
با عنایت به بازدیدهای صورت گرفته و نیز حسب گزارشات واصله از مدیریت های دادرسی مالیاتی در راستای رعایت قوانین و مقررات مرتبط، ضروری است موارد ذیل به همکاران محترم در مرکز دادرسی مالیاتی و نمایندگان محترم سازمان در هیئت های حل اختلاف مالیاتی به نحو مقتضی اطلاع رسانی شود:

۱- تأکید مرکز دادرسی مالیاتی بر تسریع در فرآیند تعیین نوبت و طرح اعتراض مؤدیان در هیئت های حل اختلاف مالیاتی، منوط به رعایت قوانین و مقررات مرتبط بوده و به هیچ عنوان تسریع در فرایند مذکور مجوزی برای نقض قوانین تشکیل هیئت های حل اختلاف مالیاتی در چارچوب قانونی نخواهد بود. لذا می بایست مدیران دادرسی بر رعایت قوانین در تعیین وقت و ابلاغ اوراق مالیاتی برای طرح پرونده های مالیاتی و تشکیل جلسات هیئت در مهلت مقرر قانونی نظارت داشته باشند. همچنین ضروری است ترتیبی
اتخاذ گردد که از طرح هر گونه پرونده مالیاتی دارای نقص، قبل از تشکیل جلسه هیئت خودداری شده و در صورت طرح موضوع در هیئت، اقدامات قانونی لازم در خصوص تجدید دعوت یا قرار رفع نقص حسب مورد معمول گردد.

۲- فرایند ابلاغ الکترونیک در حکم ابلاغ اوراق مالیاتی وفق مقررات تلقی می گردد. لذا در صورت ابلاغ اوراق مالیاتی نظیر برگ دعوت به هیئت حل اختلاف مالیاتی از طریق سامانه الکترونیک، ادارات مالیاتی یا مدیریت دادرسی مجاز نخواهد بود که اوراق برگ دعوت به هیئت را به صورت کاغذی و در مهلتی غیر از مهلت ابلاغ شده الکترونیک به مؤدی ابلاغ نمایند، مگر آنکه مؤدی به صورت کتبی درخواست تسریع یا تعویق در وقت هیئت را به مدیریت دادرسی تسلیم نموده و مدیر دادرسی مربوطه موافقت خود را کتباً اعلام
نماید. این امر در اصدار رأی از سوی هیئت های حل اختلاف مالیاتی نیز مورد توجه قرار گرفته و در صورت تضاد بین اوراق برگ دعوت ابلاغ شده الکترونیک و کاغذی، در چارچوب قانون نسبت به تجدید دعوت یا قرار رفع نقص حسب تشخیص اقدام نمایند.

۳- فرایند و نحوه ابلاغ اوراق مالیاتی در قوانین و مقررات مشخص گردیده و در دستورالعمل دادرسی مالیاتی تشریح گردیده است. در هیچ یک از قوانین و مقررات حاکم بر فرایند دادرسی مالیاتی، ابلاغ اوراق برگ دعوت به هیئت حل اختلاف مالیاتی یا اوراق دعوت از مؤدی برای ارائه اسناد و مدارک بصورت تلفنی مجاز نبوده و ابلاغ اوراق بدین نحو وفق مقررات تلقی نمی گردد. لذا مدیران دادرسی مالیاتی بر این امر نظارت کافی داشته باشند و نمایندگان هیئت های حل اختلاف مالیاتی در صورت احراز تخلف از قوانین و
مقررات در ابلاغ اوراق مذکور، در چارچوب قانون نسبت به تجدید دعوت با قرار رفع نقص تشخیص اقدام نمایند.

۴- جلسات هیئت های حل اختلاف مالیاتی می بایست با حضور هر سه عضو تشکیل گردد و تا پایان جلسه استماع، هر سه عضو حضور داشته باشند. لذا عدم حضور یا خروج هر یک از اعضای هیئت حل اختلاف مالیاتی در بدو تشکیل جلسه یا حین جلسه هیئت حل اختلاف مالیاتی موجب نقض قوانین و مقررات می گردد. نمایندگان هیئت های حل اختلاف مالیاتی بر این امر اهتمام داشته و مدیران دادرسی مکلف به نظارت بر این فرآیند هستند و ید و در صورت احراز نقض قوانین، وفق مقررات اقدام نمایند.

۵- نمایندگان هیئت های حل اختلاف مالیاتی مکلف به حضور در جلسات هیئت حل اختلاف مالیاتی در موعد مقرر بوده و نظارت بر حضور و غیاب نمایندگان موضوع ماده ۲۴۴ ق.م.م به عهده مدیران محترم دادرسی مالیاتی می باشد. در این خصوص عدم حضور یا تأخیر حضور نمایندگان هیئت های حل اختلاف مالیاتی منجر به تضییع حقوق مؤدی می گردد، لذا مدیران دادرسی بر تشکیل به موقع هیئت های حل اختلاف مالیاتی و حضور نمایندگان محترم در موعد تعیین شده اهتمام ویژه داشته باشند.

۶- در رعایت منشور اخلاقی سازمان امور مالیاتی، احترام به ارباب رجوع جزو الزامات مرکز دادرسی مالیاتی است. همچنین می بایست در تعیین محل انتظار و محل برگزاری جلسات هیئت، جایگاه و شان نمایندگان هیئت های حل اختلاف مالیاتی نیز مدنظر قرار گیرد. لذا محل برگزاری جلسات هیئت های حل اختلاف مالیاتی و محل انتظار مؤدیان قبل از تشکیل جلسه، می بایست شایسته حضور مؤدیان و نمایندگان هیئت های حل اختلاف مالیاتی باشد. مدیران دادرسی مکلف هستند هرگونه کمبود یا نقصان در این امر را برطرف نموده یا حسب نیاز به مرکز دادرسی کتباً اعلام نمایند تا نسبت به رفع آن اقدام گردد. ضمناً مدیران دادرسی می بایست به گونه ای برنامه ریزی نمایند تا از ازدحام مؤدیان در مدیریت دادرسی جلوگیری گردد.

۷- در راستای احراز حضور نمایندگان هیئت های حل اختلاف مالیاتی در جلسات هیئت، می بایست اسامی، عکس و سمت نمایندگان بندهای ۱، ۲ و ۳ به نحو مقتضی توسط مؤدیان مالیانی قابل رؤیت باشد. بدین منظور ضروری است مشخصات نمایندگان هیئت های حل اختلاف مالیاتی در محل برگزاری هیئت چاپ و نصب شده و از طریق مکاتبه با واحد حراست، اقدامات لازم در خصوص دریافت کارت شناسایی برای نمایندگان هیئت های حل اختلاف مالیاتی بعمل آید.

بدیهی است نظارت بر انجام موارد یاد شده بر عهده مدیران محترم دادرسی مالیاتی می باشد.

محمد طاهری نژاد
رئیس مرکز دادرسی مالیاتی

دانلود PDF بخشنامه

متن کامل بخشنامه در فایل PDF
دانلود فایل PDF

حجم فایل : 1090 کیلو بایت

اشتراک گذاری   
0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع دهید
guest

0 Comments
مشاهده همه نظرات

آدرس ایمیلت رو وارد کن!

با وارد کردن آدرس ایمیلت در کادر زیر می تونی هر روز ساعت 6 صبح ، بخشنامه های روز گذشته رو در ایمیلت داشته باشی.