قانون مالیات های مستقیم

حذف شرط محل کسب برای صدور و تمدید کارت بازرگانی

صدور و تمدید کارت بازرگانی و سقف ارزشی واردات و صادرات

شماره: ١٩۵۶٨٨/ ت ۶۱۹۶۷ هـ
تاریخ:  ۱۰/۲۵/ ۱۴۰۲

 

جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور
تصویب نامه هیئت وزیران
بسمه تعالی
“با صلوات بر محمد و آل محمد”

وزارت صنعت معدن و تجارت – وزارت امور اقتصادی و دارایی

 

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ به پیشنهاد شماره ۱۳۵۰۵۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۸/۸ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
ماده (۱۰) اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب نامه شماره ۲۴۳۱۹۹/ت ۶۰۸۹۲هـ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ به شرح زیر اصلاح می شود:
۱- جزء (ث) تبصره بند (۱) حذف می شود.
۲- در بند (۲)، بعد از عبارت «با درخواست متقاضی»، عبارت «با رعایت مقررات مربوط به صدور مجوزها موضوع مواد (۱)، (۷) و (۷) مکرر قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» اضافه می شود.
۳- مفاد تبصره های (۳) و (۴) بند (۲) به شرح زیر اصلاح و به عنوان بندهای (۱۱) و (۱۲) ماده مذکور جایابی می شوند:
«۱۱ – سقف ارزشی واردات برای دریافت کنندگان کارت بازرگانی بر اساس رتبه بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری تعیین می شود. در صورت عدم امکان رتبه بندی، این سقف در سال اول با لحاظ شاخص هایی نظیر گردش حساب بانکی شخص حقیقی یا حقوقی، مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره و سرمایه ثبتی شخص حقوقی حداکثر پانصد هزار (۰۰۰ ۵۰۰) دلار خواهد بود. سقف ارزشی واردات در زمان ثبت سفارش اعمال خواهد شد. در صورت نداشتن بدهی گمرکی، سقف تعیین شده به میزان مبلغ وارداتی که بدهی گمرکی آن تسویه شده است مجدداً قابل استفاده خواهد بود. تعداد رشته فعالیت و نوع آن مخصوصاً در مورد کالاهای اساسی، حساس و ضروری نیز برای هر بازرگان براساس رتبه بندی اعتباری سامانه مذکور تعیین خواهد شد. افزایش سقف یادشده به صورت موردی با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز می باشد.
در موارد زیر، در صورت کافی نبودن سقف تعیین شده، به پیشنهاد دستگاه مربوط و تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت به میزان مورد نیاز دارنده کارت بازرگانی به سقف مذکور اضافه می شود:
۱ – ثبت سفارش جهت تأمین نیاز واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری توسط خود آنها یا اشخاص زیر:
۱-۱- شخص حقیقی یا حقوقی که مالکیت بیش از پنجاه درصد (۵۰%) آن واحد تولیدی را دارد.
۱-۲- شخص حقوقی تحت مالکیت واحد تولیدی ب(ا مالکیت بیش از پنجاه درصد (۵۰%).
۱-۳- شخص حقوقی که با واحد تولیدی مذکور، هر دو تحت مالکیت شخص واحد (با مالکیت بیش از پنجاه درصد (۵۰٪)) باشند.
۲- ثبت سفارش با محل تأمین ارز واردات در مقابل صادرات خود.
۳- ثبت سفارش ماشین آلات ،تجهیزات، اجزا و قطعات خط تولید برای واحدهای دارای جواز تأسیس از مراجع قانونی ذیربط باحداقل درصد پیشرفت فیزیکی تعیینی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت.
تبصره – ثبت سفارش های موضوع بندهای فوق در سقف سهمیه ارزی تعیین شده برای دستگاه های اجرایی خواهد بود.
۱۲ – سقف ارزشی صادرات برای دریافت کنندگان کارت بازرگانی بر اساس رتبه بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری تعیین می شود. در صورت عدم امکان رتبه بندی، این سقف در سال اول با لحاظ شاخص هایی نظیر گردش حساب  بانکی شخص حقیقی یا حقوقی، مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره و سرمایه ثبتی شخص حقوقی حداکثر پانصد هزار (۵۰۰,۰۰۰)  دلار تعیین می شود. در صورت ارائه گواهی مبنی بر نداشتن تعهد ارزی، سقف تعیین شده به میزان مبلغ رفع تعهد شده مجدداً قابل استفاده خواهد بود. جهت صادرات محصول تولید شده واحد تولیدی دارای پروانه بهره برداری توسط خود آنها یا اشخاص زیر، در صورت کافی نبودن سقف تعیین شده، مشروط به نداشتن تعهد ارزی مزبور به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به میزان مورد نیاز دارنده کارت بازرگانی به سقف مذکور اضافه می شود:
۱ – شخص حقیقی یا حقوقی که مالکیت بیش از پنجاه درصد (۵۰%) آن واحد تولیدی را دارد.
۲- شخص حقوقی تحت مالکیت واحد تولیدی (با مالکیت بیش از پنجاه درصد (۵۰٪))
۳- شخص حقوقی که با واحد تولیدی مذکور، هر دو تحت مالکیت شخص واحــد با مالکیت بیش از پنجاه درصد (۵۰%) باشند.»
۴- جزء (۳-۱-۲) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می شود:
«۲-۱-۳- ارائه محل فعالیت مندرج در شناسه (کد) یکتای درگاه ملی مجوزها.»
۵- در جزء (۲-۳-۲)، عبارت «و شرایط (۱۰-۱-۲)» حذف و در انتهای بند (۶) جزء مذکور، عبارت «متعلق به دستگاه های اجرایی صرفاً برای کارمندان همان دستگاه» اضافه می شود.
۶- در بند (۳)، بعد از عبارت «درخواست تمدید کارت»، عبارت «با رعایت مقررات مربوط به صدور مجوزها موضوع مواد (۱)، (۷) و (۷) مکرر قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» اضافه می شود.
۷- در انتهای جزء (۱-۳) عبارت «مندرج در این آیین نامه» اضافه می شود.
۸- مفاد تبصره های (۱)، (۲)، (۳) و (۴) ذیل ماده، به عنوان بندهای (۷)، (۸)، (۹) و (۱۰) ماده مذکور جایابی می شوند.
۹- با لحاظ اصلاح موضوع بند (۸) این تصویب نامه، در بند (۱۰)، عبارت «جزء (۴-۱-۲)» به عبارت «بندهای (۴) و (۵) جزء (۲-۳-۲)» اصلاح می شود.
۱۰- عنوان تبصره (۵) ذیل ماده، به «تبصره» تغییر می یابد و عبارت «تبصره های (۳) و (۴) بند (۲) این ماده به عبارت «بندهای (۱۱) و (۱۲) این ماده» اصلاح می شود.

 

محمد مخبر
معاون اول رییس جمهور

دانلود PDF بخشنامه

متن کامل بخشنامه در فایل PDF
دانلود فایل PDF

حجم فایل : 1540 کیلو بایت

اشتراک گذاری   
0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع دهید
guest

0 Comments
مشاهده همه نظرات

آدرس ایمیلت رو وارد کن!

با وارد کردن آدرس ایمیلت در کادر زیر می تونی هر روز ساعت 6 صبح ، بخشنامه های روز گذشته رو در ایمیلت داشته باشی.