قانون مالیات های مستقیم

مصوبات نوزدهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات

مصوبات نوزدهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات

سازمان توسعه تجارت ایران
معاونت خدمات تجاری
دفتر خدمات ارزی و مالی
مدیرکل
شماره: ۲۲۱۵۵۱۰
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۰۹
پیوست : ندارد

جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنعت، معدن و تجارت
سال مهار تورم، رشد تولید

جناب آقای نادعلی کهنسال-مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت مازندران
جناب آقای علی جودکی-مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت مرکزی
جناب آقای خلیل قاسمی-مدیرکل محترم صنعت، معدن و تجارت هرمزگان
جناب آقای احمد شانیان-مدیرکل محترم اداره صنعت، معدن و تجارت همدان
جناب آقای محمد کاظم صادقیان-مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت یزد

موضوع : مصوبات نوزدهمین نشست کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات

با سلام و احترام
با عنایت به ابلاغ مصوبات نوزدهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات (موضوع نامه شماره ۰۲/۳۰۰۵۱۶مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ معاون محترم ارزی بانک مرکزی) اهم تصمیمات اتخاذ شده به شرح زیر جهت استحضار، بهره برداری مقتضی ایفاد می گردد:
♦ با عنایت به اتمام مهلت مقرر موضوع مصوبه ۱۷۰۶۲۳/ت ۶۰۰۷۰/ه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ (آئین نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) در خصوص ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال ۱۴۰۱ مقرر گردید: کوتاژهای صادراتی سال مذکور با شرط رعایت مهلت قانونی ۱۵ ماهه صرفا با ارائه ارز حاصل از صادرات در قالب فروش حواله ارزی در سامانه نیما (به صورت ریال دوم و دریافت ارز توسط بانک/صرافی بانکی منتخب بانک مرکزی) و اسکناس در سامانه سنا (به شرط ارائه اظهارنامه ورود
اسکناس به کشور) امکان ایفای تعهدات صادراتی و تکمیل فرآیند مصرف پروانه های صادراتی در سامانه مربوطه را خواهند داشت. بدیهی است رفع تعهد صادراتی به روش های فوق مشمول معافیت های مالیاتی نخواهند شد.
♦ با عنایت به اتمام مهلت قانونی (۳۰ دی ماه) ایفای تعهدات ارزی سال ۱۴۰۱ مقرر گردید موضوع پرونده های موارد خاص دارای تعهدات ایفا نشده حاصل از صادرات سال ۱۴۰۱ جهت بررسی و تعیین تکلیف در کمیته کارشناسی بازگشت ارز حاصل از صادرات در چارچوب زیر ارائه و تصمیم گیری نهایی گردد:
-صادرکنندگانی که تاریخ ثبت سفارش آنها قبل از تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲ و تاریخ قبض انبار آنها تا پایان سال ۱۴۰۲ می باشد.
– صادرکنندگان محصولات پتروشیمی که وفق مکاتبه شماره ۱۸۲۷۴۵۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ در لیست اعلام شده از سوی دفتر تخصصی صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صمت (موضوع مکاتبه شماره ۱۷۹۹۹۸۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰) به بانک مرکزی به عنوان شرکت های مستثنی از ضوابط بند (۱) ماده (۸) آئین نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفته اند و به دلیل عدم تعیین تکلیف این فهرست توسط بانک مرکزی در سامانه ذیربط تاکنون موفق به رفع تعهدات ارزی حاصل از صادرات خود تا پایان مهلت مقرر نگردیده اند.
– صادرکنندگان از محل ورود موقت که تقاضای مهلت جهت واردات کالای خود و تامین ارز آن از محل مانده کوتاژهای صادراتی خود را دارند (پروانه های صادراتی از سال ۱۳۹۷ لغایت پایان ۱۴۰۱)
– صادرکنندگانی که به تشخیص دبیرخانه کمیته کارشناسی به دلیل بروز مشکلاتی قادر به ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات در مهلت های ارائه شده نبوده اند و در اختیار داشتن ارز حاصل از صادرات به منظور ایفای تعهدات ارزی را اثبات نمایند.
♦ در خصوص صادر کنندگان دارای پروانه های صادراتی از محل ماده ۵۱ قانون امور گمرکی (ورود موقت) سال های ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۱ که اطلاعات لوح فشرده آنان قبلا به بانک مرکزی ارسال نشده بود و مقرر شده بود مراتب در کمیته چهارنفره بررسی و تصمیم گیری شود. لذا نظر به بررسی های انجام یافته به صورت کلی مقرر گردید: اطلاعاتی که به سازمان توسعه تجارت ایران تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ تحویل و ثبت گردد بدون لحاظ مشوق های مالیاتی و سایر تسهیلات، بعد از ارسال اطلاعات مورد تایید گمرکات ورود موقت کننده به بانک مرکزی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی نسبت به رفع تعهد ارزی آن در سامانه های ذیربط اقدام نماید. در خصوص صادر کنندگانی که بعد از تاریخ یاد شده تا اول بهمن ماه سال جاری نسبت به ارائه درخواست اقدام نموده اند، لیکن با توجه به قطعی سامانه های سازمان توسعه تجارت ایران امکان ثبت آن فراهم نشده است نیز وفق مراتب فوق اقدام خواهد شد.
♦ چنانچه ثبت سفارش از محل صادرات خود (مربوط به صادرات سالهای ۱۴۰۰-۱۳۹۸) تا تاریخ ابلاغ این مصوبه با نوع تامین ارز از محل صادرات خود و دارای قبض انبار معتبر (ثبت شده در سامانه جامع انبارها) باشد، به شرط عرضه و فروش حواله ارزی حاصل از صادرات در سامانه نیما و فروش اسکناس در سامانه سنا حداقل به میزان ۳۰ درصد از تفاضل مجموع ارز بازگشتی از تعهدات سررسید شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱، بدون در نظر گرفتن میزان پوشش تعهدات ایفا نشده و درصد عملکرد بازگشت ارز حاصل از صادرات، امکان ترخیص کالای موضوع ثبت سفارش با تصویب کارگروه فراهم می گردد. مهلت استفاده از مزایای این مصوبه صرفا تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۳ می باشد.
♦ با عنایت به بند (۸) مصوبات پانزدهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات و امکان ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات محصولات قیر و هیدروکربوری با تاریخ اظهار به گمرک آنها قبل از ۱۴۰۲/۰۸/۱۵به کلیه روش های ذیل بند (۱۳) ماده (۱) آیین نامه اجرایی، مقرر گردید سازمان توسعه تجارت ایران نسبت به اعلام فهرست صادر کنندگان محصولات فوق که تا تاریخ یاد شده نسبت به اظهار کالای مذکور اقدام کرده و هنگام استفاده از روش های غیر از نیما با پیغام “صرفا در سامانه نیما” مواجه شده اند، به بانک مرکزی جهت بررسی و ترتیب اثر اقدام نماید.
♦ پیرو بندهای (۱) و (۲) صورتجلسه پانزدهمین نشست کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ ناظر بر تصمیم گیری پیرامون عرضه ارز حاصل از صادرات بخشی از زنجیره تولید در سامانه نیما، با توجه به بررسی ها و اثرات تصمیم فوق در عرضه های انجام شده در بورس کالا مقرر گردید صادرات کلیه کد تعرفه های زنجیره فولاد (از ابتدا تا انتها) نسبت به عرضه ارز خود در سامانه نیما از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ اقدام نمایند.

 

ناهید دشتدار

دانلود PDF بخشنامه

متن کامل بخشنامه در فایل PDF
دانلود فایل PDF

حجم فایل : 640.05 کیلو بایت

اشتراک گذاری   
0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع دهید
guest

0 Comments
مشاهده همه نظرات

آدرس ایمیلت رو وارد کن!

با وارد کردن آدرس ایمیلت در کادر زیر می تونی هر روز ساعت 6 صبح ، بخشنامه های روز گذشته رو در ایمیلت داشته باشی.