قانون مالیات های مستقیم

نحوه اخذ و تعیین تکلیف تضمین دریافتی بابت واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید

نحوه اخذ و تعیین تکلیف تضمین دریافتی بابت واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید

وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان امور مالیاتی کشور
رئیس کل
شماره: ٢٠٠/١۴٠٢/۵١٢
تاریخ: ۱۲/۹/ ۱۴۰۲
پیوست: …

بسمه تعالی

دستور العمل

۵۱۲        ١۴٠٢                          قانون مالیات بر ارزش افزوده                                        الف

مخاطبان: ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: نحوه اخذ و تعیین تکلیف تضمین دریافتی بابت واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید در اجرای بند (الف) ماده (۳۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

در اجرای مفاد تبصره (۴) ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ و بند (۵) دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (۳۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به شماره ۸۶۳۹۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ ابلاغی طی بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۶۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۱، این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل شماره ۲۶۰/۴۷۹۷/د مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۱۵ می شود:
۱- ادارات امور مالیاتی با رعایت الزامات صدور چک در سامانه بانکی صیاد، نسبت به اخذ چک صیادی تضمین با تاریخ حداکثر شش ماه از تاریخ نامه گمرک جمهوری اسلامی ایران به اداره امور مالیاتی مبنی بر اخذ تضمین، اقدام نمایند.

تبصره ۱- در صورت عدم نصب ماشین آلات مورد نظر ظرف مدت شش ماه یاد شده، حسب درخواست مودی و موافقت مدیرکل امور مالیاتی، چک اولیه با چک صیادی جدید به تاریخ حداکثر سه ماه از تاریخ موضوع این بند جایگزین می شود.

تبصره ۲- در صورت عدم نصب ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید ظرف مهلت های تعیین شده، ادارات امور مالیاتی باید نسبت به وصول چک اخذ شده وفق مقررات موضوعه اقدام نمایند.

تبصره ۳- حسب صلاحدید ادارات امور مالیاتی، اخذ تضمین بانکی و سایر تضامین بلامانع می باشد.

۲- چنانچه حسب درخواست مودی مبنی بر تعیین تکلیف تضمین های دریافتی یا سررسید تضمین های دریافتی، پس از بررسی مستندات و همچنین بازدید از محل احراز شود که ماشین آلات موصوف، نصب شده است، فارغ از مشمولیت/ معافیت تولیدات مربوط به ماشین آلات خطوط تولید یاد شده، چنانچه مؤدی فاقد بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده باشد، تضمین/ تضمین های دریافتی پس از پایان دوره مالیاتی مسترد می شود. در غیر این صورت استرداد تضمین های مورد بحث منوط به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی ها اعم از مالیات و عوارض ارزش افزوده و جرائم متعلق خواهد بود.

تبصره – چنانچه مودی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده و جرایم متعلق اقدام ننماید، ادارات امور مالیاتی نسبت به وصول بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده از محل تضمین اخذ شده اقدام می نمایند.

۳- بعد از اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، بررسی مستندات به منظور تعیین تکلیف تضمین های دریافتی به منزله رسیدگی موضوع تبصره ماده (۱۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد.

۴- صرف نظر از آنکه ماشین آلات خطوط تولید در راستای تولید “کالا و خدمات معاف یا مشمول” و یا “کالا و خدمات معاف و مشمول به صورت توأمان” به کار گرفته شود، مالیات و عوارض خرید پرداختی مربوط به ماشین آلات خطوط تولید قابل کسر، تهاتر و استرداد می باشد.
تبصره – وفق مفاد تبصره (۴) ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً مالیات و عوارض خرید مربوط به ماشین آلات خطوط تولید قابل کسر، تهاتر و استرداد می باشد و این موضوع قابل تسری به تجهیزات مربوط نمی باشد. مالیات و عوارض پرداختی بابت تجهیزات حسب مقررات موضوعه از جمله مفاد تبصرههای (۲) و (۳) ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش خواهد بود.

۵- مادامی که وجه تضمین های مذکور وصول و به حسابهای تعیین شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور واریز نشود، از این بابت اعتبار مالیاتی برای مودی محسوب نخواهد شد.

۶- از آنجایی که وفق مفاد جزء (الف) ماده (۳۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ورود ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید توسط واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مقررات قانونی بدون پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده و با اخذ تضمین امکان پذیر می باشد، لذا چنانچه ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید مورد بحث به فروش رفته باشد و یا مودی از ارائه اسناد و مدارک مربوط خودداری نماید، ادارات امور مالیاتی مکلفند تضمین های دریافتی را وصول نمایند.

تبصره- در صورت فروش ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید، چنانچه مؤدی مالیات و عوارض فروش را در اظهار نامه ابراز و مالیات بر ارزش افزوده دوره مالیاتی مربوط را پرداخت و یا ترتیب پرداخت آن را داده باشد و فاقد بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده باشد، استرداد تضمین های دریافتی با رعایت مقررات موضوعه بلا اشکال می باشد.

۷- با عنایت به تنفیذ رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۶-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ در خصوص «نحوه اجرای مفاد بند (الف) ماده (۳۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور با توجه به تصویب قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲» جایگزینی تضمین با رعایت این دستور العمل و دستورالعمل شماره ۸۶۳۹۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ موضوع «دستورالعمل اجرائی موضوع ماده (۳۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در خصوص ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید» با ضمانت نامه های دریافتی گمرک بابت واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید بلامانع می باشد.

۸- معاونت فناوری مالیاتی مکلف است ظرف یک ماه از ابلاغ این دستورالعمل امکان ثبت اطلاعات مربوط به تضمین های اخذ شده بابت واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید و تعیین تکلیف آن توسط ادارات امور مالیاتی را فراهم نماید.

 

سید محمدهادی سبحانیان

دانلود PDF بخشنامه

متن کامل بخشنامه در فایل PDF
دانلود فایل PDF

حجم فایل : 1180 کیلو بایت

اشتراک گذاری   
0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع دهید
guest

0 Comments
مشاهده همه نظرات

آدرس ایمیلت رو وارد کن!

با وارد کردن آدرس ایمیلت در کادر زیر می تونی هر روز ساعت 6 صبح ، بخشنامه های روز گذشته رو در ایمیلت داشته باشی.