قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیک ویرایش آذر ۱۴۰۲

دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیک ویرایش آذر 1402


دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی
آذر ۱۴۰۲
 
۱- هدف
در راستای پیاده سازی پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و جمع آوری صورتحساب های الکترونیکی مودیان و ایجاد وحدت رویه در صورتحسابهای الکترونیکی صادره و کاهش موارد خطا، قالب و الزامات مورد نظر سازمان در این سند تبیین شده است. سند حاضر به بیان اقلام،چارچوبهایفنی وچگونگیصدور صورتحسابهایالکترونیکیوثبتدرسامانهمودیانمیپردازد.
۲
دامنه یا محدوده سند
مودیانمشمول قانونپایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان.
شرکتهای معتمد ارائهکننده خدمات مالیاتی.
۳انواع صورتحساب الکترونیکی
۱۳
صورتحساب الکترونیکی نوع اول
در این نوع صورتحساب اطلاعات کامل خریدار و فروشنده ثبت میگردد. این اطالعات شامل: نوع فروش
 ، نوع خریدار، تاریخ و زمان صدور صورتحساب، اطلاعات هویتی خریدار و فروشنده، مشخصات کالا/خدمت میباشد. باتوجهبهاینکهدرایننوعازصورتحسابهایالکترونیکی،اطلاعاتهویتیخریداردرجمیشود،صورتحسابپسازصدور و ثبت در سامانه مودیان،اعتبارسنجی و پذیرش توسط سامانه، براساس شماره اقتصادی درکارپوشه  خریدار درج گردیده و در صورت تایید خریدار به عنوان اعتبار مالیاتی برای ایشان محسوب خواهد گردید 

۲۳
صورتحساب الکترونیکی نوع دوم
صورتحسابی است با اطلاعات کامل فروشنده و کالا/خدمت.در این نوع از صورتحساب،ثبت اطلاعات خریدار اختیاری بوده و از بابت این صورتحساب اعتبار مالیاتی برای خریدار قابل احتساب نمیباشد.

دانلود PDF بخشنامه

متن کامل بخشنامه در فایل PDF
دانلود فایل PDF

حجم فایل : 2850 کیلو بایت

اشتراک گذاری   
0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع دهید
guest

0 Comments
مشاهده همه نظرات

آدرس ایمیلت رو وارد کن!

با وارد کردن آدرس ایمیلت در کادر زیر می تونی هر روز ساعت 6 صبح ، بخشنامه های روز گذشته رو در ایمیلت داشته باشی.